Amazon Brand – Vedaka Coriander (Dhania) Powder, 100g
Amazon Brand – Vedaka Coriander (Dhania) Seeds, 100g
Amazon Brand – Vedaka Coriander (Dhania) Seeds, 200g
Amazon Brand – Vedaka Mustard Seeds (Rai) Big , 200g
Amazon Brand – Vedaka Popular Black Urad Split / Chilka, 1 kg
Amazon Brand – Vedaka Popular Black Urad Split / Chilka, 500g
Amazon Brand – Vedaka Popular Chana Dal, 500g
Amazon Brand – Vedaka Popular Green Moong Split / Chilka, 1 kg
Amazon Brand – Vedaka Popular Green Moong Whole / Sabut, 1 kg
Amazon Brand – Vedaka Popular Kabuli Chana / Chhole, 1 kg
Amazon Brand – Vedaka Popular Moong Dal (Yellow), 1 kg
Amazon Brand – Vedaka Popular Red Masoor Dal Split, 1 kg